design quality for durability
Kwaliteit in het ontwerpproces, daar begint de kwaliteit van uw product al mee. Deze kwaliteit bereikt Folmer Innovations door heldere communicatie. Folmer Innovations vindt betrokkenheid van de belanghebbenden erg belangrijk om verrassingen achteraf te voorkomen.

Plan en concept studie
Voorafgaand aan een ontwerp wil Folmer Innovations met u nadenken over het gebruik van het product, de eisen en wensen van de klant, de markt, wetgeving, eigen productie en andere ‘belanghebbenden’.
Dit leggen we gezamenlijk vast in een pakket van eisen vast dat onderdeel wordt van het projectplan.
Op basis hiervan maakt Folmer Innovations een concept voorstel waaruit we gezamenlijk de beste oplossingen kiezen.
Praktijkmeting
Voor een goed onderbouwt ontwerp is het heel belangrijk om te weten wat er in de praktijk gebeurt.
Folmer Innovations voert praktijkmeting uit, desnoods over een periode van maanden. Belasting van de constructie (rek), temperatuur, druk, beweging, toerental en andere grootheden kunnen tijdens het gebruik in de praktijk of tijdens specifieke testen gemeten en gelogd worden. Gecombineerde grafieken geven duidelijk inzicht in het gedrag van het product.
Deze metingen kunnen ook achteraf worden uitgevoerd als validatie van het ontwerp.
Basis ontwerp
Het basisontwerp in 3D geeft, eventueel ondersteund door simulatie van bewegingen, een goed beeld van het product.
Bereikbaarheid, produceerbaarheid, bewegingsvrijheid, maar ook diverse productvarianten kunnen goed zichtbaar worden gemaakt zodat we samen met u een grote optimalisatie kunnen bereiken.
Verificatie van de sterkte
Folmer Innovations gebruikt geavanceerde FEM software voor het berekenen van de sterkte. Hierbij hebben we oog voor specifieke details als lassen, gaten en andere bewerkingen die invloed kunnen hebben op de vermoeiingslevensduur van het product.
We passen vermoeiingsberekeningen toe bij dynamisch belaste producten.
De FEM analyse biedt inzicht in mogelijkheden tot materiaalbesparing en gewichtsreductie.
Detaillering voor productie
We verzorgen voor u de volledige specificatie voor productie: 2D tekeningen met instructies, snijtekeningen, assemblageinstructies, stuklijsten en bestellijsten.
In overleg kunnen we de complete servicedocumentatie voor u verzorgen.
Realisatie
Folmer Innovations ondersteunt u tijdens proces van aanvragen, uitbesteden, productie en in gebruik name.
Ook dat vinden we onze verantwoordelijkheid.