for dynamic in your construction
Dynamisch belaste en dragende constructies waarbij veiligheidsaspecten en bedrijfszekerheid een grote rol spelen. Dat is het specialisme van Folmer Innovations. Dat is ook het gemeenschappelijk kenmerk van de markten waarin Folmer opereert.

Hierbij biedt Folmer een brede dienstverlening: vanaf conceptontwerp tot en met realisatie.
3D ontwerp, geavanceerde sterkteberekening en het in de praktijk meten en controleren zijn kernactiviteiten.


Maximale belading en brandstofbesparing. De grenzen van lichtgewicht construeren zijn nog altijd niet bereikt. Hogesterkte staal, alumininium, sandwich en composiet zijn veel gebruikte materialen die elk specifieke mogelijkheden bieden.
Daarbij zijn een lage kostprijs en efficiency in de serieproductie van groot belang in deze concurrerende markt
Folmer Innovations vindt het een uitdaging om het optimale ontwerp te zoeken. Bij een slim ontwerp is een lichtere constructie ook nog eens goedkoper te produceren.
Ook in het ontwerp van (land)bouwmachines wordt altijd gezocht naar maximale capaciteit met zo laag mogelijk gewicht en de laagste kostprijs. Daarbij komt vaak de continue zware inzet van het materieel.
Folmer Innovations heeft bewezen dat een sterke en betrouwbare constructie niet tegenstrijdig is aan gewichtsbesparing en kostprijsbesparing.
Enorme, dynamisch belaste constructies ontwerpen met oog voor detail. Goede samenspraak met de opdrachtgever zorgt voor besparing in productie en tijdens het gebruik.
Folmer Innovations geeft inzicht in haar ontwerp door heldere communicatie en verslaglegging tijdens het ontwerpproces. FEM analyse speelt een belangrijke rol in het optimaliseren van het ontwerp.
Efficient produceren met gecontroleerde kwaliteit. Verhoog de concurrentiekracht door goed over uw productieproces na te denken.
Folmer Innovations denkt graag met u mee in het ontwerp en de optimalisatie van het product en het productieproces.