light-weight structures for heavy loads
Kosten besparen én duurzamer; Gewichtsreductie, kwaliteitsverbetering, hogere sterkte en verbeterd gebruiksgemak. Dat veel optimalisatie mogelijk is bewijzen de onderstaande referentieprojecten. Ze laten ook zien hoe belangrijk de juiste focus is vanaf het eerste ontwerp.

Schetsen voertuig
Concept studie - Innovatief chassis ontwerp
Een conceptstudie met als input de behoefte van de markt, van productie en de specifieke mogelijkheden van hogesterkte staal heeft geleid tot een revolutionair chassis-concept.
Dit extreem lichte D-TEC chassisconcept staat aan de basis van een hele reeks chassisvarianten. De D-TEC Flexitrailer Traction heeft de Internationale Innovation Award 2013 gewonnen op de IAA in Hannover. Deze containertrailer biedt dezelfde beladingsmogelijkheden als concurrerende modellen, maar is ca. 1500 kg lichter en vraagt veel minder onderhoud. In dit doordachte concept is optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van hogesterktestaal.
Door het modulaire ontwerp ligt het klantorder ontkoppelpunt zo laat mogelijk in het productieproces. Het gevolg is een grote mate van standaardisatie in een groot deel van het productieproces terwijl D-TEC toch een grote markt kan bedienen door aan het einde van het productieproces de trailer klantspecifiek te maken.
Ontwerpen chassis
Basis ontwerp - Vormgeving asophanging
Gevoel voor het gedrag van constructies onder belasting is belangrijk om in de basis een goed ontwerp neer te zetten.
Kostprijsreductie en gewichtsreductie kunnen uitstekend samengaan met het verhogen van de kwaliteit en levensduur van de constructie. Verzwaren van hoogbelaste constructies is zelfs weleens contraproductief. Dat is bewezen door Folmer Innovations bij het ontwerp van het chassis van de nieuwe Vredo Trac.
De asophanging en het chassis van deze Vredo Trac zijn in 3D geoptimaliseerd en op sterkte en vermoeiing of levensduur doorgerekend.
Verificatie sterkte
Verificatie van de sterkte - SPT voor zware lasten
Om de sterkte van de constructie te verifiëren werkt Folmer Innovations met geavanceerde, specialistische software voor sterkteberekening waaronder FEM-analyse en op basis van richtlijnen van het IIW en de Eurocode.
Dynamisch zwaar belaste constructies bezwijken vaak op kritische details, zeker als er sprake is van vermoeiing. Aandacht voor die gevoelige details is dus erg belangrijk in de controle van de sterkte.
Heeft u ook zelf een berekening gemaakt? Ga voor zekerheid. Laat Folmer Innovations uw berekening controleren. Dat heeft nog altijd tot verbetering geleid.
Voor deze SPT (zelfrijdende trailer) heeft Folmer Innovations een controleberekening uitgevoerd voor verschillende lasten met speciale focus op las- en boutverbindingen.
Validatie sterkte
Validatie in de praktijk - Meting tijdens gebruik
Gedraagt het product zich in de praktijk zoals verwacht? Klopt de berekening en blijven de spanningen op de kritische plekken inderdaad binnen de vereiste marges?
Omdat er in het gehele ontwerptraject veel aannames worden gedaan blijven er onzekerheden bestaan. Het meten van krachten, verplaatsingen, rekken en vervormingen in de praktijk geeft meer inzicht in de veiligheid van het product en de verwachte levensduur op langere termijn.
De meting aan dit chassis in gebruiksomstandigheden door Folmer Innovations leverde een schat aan informatie op, zeer waardevol voor verdere optimalisatie van het ontwerp en voor het ontwerpen van nieuwe producten.
Detailtekeningen
Detaillering voor productie - Werktuigmast
Folmer vindt het belangrijk dat door een slim ontwerp al zoveel mogelijk de kwaliteit in productie wordt geborgd.
Duidelijke detailtekeningen en werkinstructies verminderen daarbij het risico op falen door productiefouten. Details die kritisch blijken te zijn voor sterkte en levensduur moeten met zorg geproduceerd worden en dus ook extra aandacht krijgen op de tekeningen.
Realisatie
Folmer Innovations blijft graag betrokken bij het product tot en met de realisatie en het gebruik om zeker te zijn dat het ontwerp juist is en om terugkoppeling uit de praktijk te krijgen.